Nakupuj v Česku

Reklamačný poriadok

 Záruka na všetok tovar je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné chyby. Na chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, praním či bežným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením sa záruka nevzťahuje. Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní zásielky kontrolu tovaru. V prípade, že kupujúci zistí vadu na tovare, je povinný písomne ​​na adresu predávajúceho túto skutočnosť oznámiť. Toto oznámenie je možné urobiť písomne ​​prostredníctvom e-mailu na adrese info@bezvapleteni.cz alebo doporučeným písomným podaním prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti. Oznámenie treba urobiť okamžite po prevzatí tovaru, neurobí ak sa tak, tovar sa považuje za nevädnú, bezchybné a kompletné, teda platí domnienka, že tovar bol odovzdaný v poriadku.

 

Pre uplatnenie reklamácie a výmenu tovaru je potrebné:

  • presný popis vady
  • doložiť doklad o nákupe tovaru
  • tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebenia a musí byť kompletný, nepoužitý, v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu
  • presný opis požiadavke na výmenu
  • nepoškodený tovar je nutné doručiť na adresu: Axland.cz s.r.o., Poděbradova 1442/109, 702 00, Ostrava
  • zásielky zaslané na dobierku nebudú akceptované
  • náklady na výmenu tovaru nesie v plnej výške kupujúci
 

 

Reklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj. Do 30 dní od prevzatia zásielky, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne ​​obojstranne nedohodne na dlhšej lehote. Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo ak bola vada spôsobená zákazníkom, prípadne bola vada spôsobená vplyvmi, ktoré nespadajú do záručných podmienok výrobcu produktu a platia na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka, zákazník je povinný sa s ním zoznámiť a nákupom tovaru s ním súhlasí a zaväzuje sa ním riadiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.

 

telefonní číslo+420 702 010 909
emailinfo@bezvapleteni.cz