Nakupuj v Česku

Obchodné podmienky

1. Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.bezvapletenie.sk je firma:

Axland.cz s.r.o.
Aleje 109/473
725 28 Ostrava - Hošťálkovice

IČO: 29444519
DIČ: CZ29444519

Slovenský účet: SK7009000000005131984436 (Slovenská sporitelňa)
 
Predávajúci je platcom DPH v ČR a všetky ním ponúkaný tovar sa predáva vrátane DPH. (Ďalej len "Predávajúci")


Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.
  

2. Kúpna zmluva

Kupujúci odoslaním objednávky z internetovej prezentácie obchodu, ktorú je možné uskutočniť iba po registrácii zákazníka a následnom schválení administrátorom na stránkach: www.bezvapleteni.cz uzatvára s Predávajúcim kúpnu zmluvu na diaľku v zmysle § 53 odsek 7 obč. zákonníka.
Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej prezentácie obchodu www.bezvapleteni.cz sú záväzné pre obe zmluvné strany. Kupujúci potvrdzuje zoznámenie sa s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačného poriadku, a vyslovuje s nimi súhlas v momente registrácie.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu, kedy dôjde k potvrdeniu objednávky zo strany predávajúceho formou elektronickej pošty.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Miestom dodania tovaru je adresa uvedená Kupujúcim v registračnom formulári.
Vlastnícke právo k tovaru a prechod nebezpečenstva škody na tovare prechádza na Kupujúceho okamihom jeho prevzatia, za podmienky, že kúpna cena je zaplatená.
Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetovej prezentácie www.bezvapleteni.cz, Kupujúci dáva Predávajúcemu súhlas na zhromažďovanie a archivovanie osobných údajov o Kupujúcim a o jeho nákupoch. Dokud kupní cena zaplacená není - je zboží stále majetkem firmy Axland.cz s.r.o.
 

3. Kúpna cena a manipulačný poplatok

Kúpna cena je zložená z ceny objednaného tovaru vrátane DPH a manipulačného poplatku. Na účely týchto Obchodných podmienok sa manipulačným poplatkom znamenajú náklady na doručenie a poistenie tovaru.
Cena u položiek označených ako akcia platí do vypredania zásob na sklade.
Výška manipulačného poplatku (poštovné + balné) vrátane poistenia je pri celkovom nákupe tovaru:

 •  Do 250 Eur bude účtovaný manipulačný poplatok 7 Eur
 •  Od 250 do 1.500 Eur nie je manipulačný poplatok účtovaný
 •  Od 1.500 Eur manipulačný poplatok hradí Kupujúci. V tomto prípade bude Kupujúci kontaktovaný, preprava bude realizovaná na žiadosť Kupujúceho

 
Celkovým nákupom sa rozumie súčet objednávok za jeden deň odoslaných v jednej zásielke. V prípade realizácie viac ako jedinej objednávky v jeden deň, nedochádza k automatickému zlučovaniu objednávok.

Ak Kupujúci neprevezme jednu alebo viac zásielok a budú vrátené späť, Predávajúci si vyzhrazuje právo vynaložené poštovné a balné kompenzovať v nasledujúcej objednávke Kupujúceho.
 

4. Platobné podmienky

Možnosti platobných podmienok:

 • V hotovosti - expresné službe PPL
 • Platobnou kartou - expresné službe PPL
 • Bankovým prevodom - platbou na účet číslo: 107-2425810227 / 0100 (Komerční banka)
 • Bankovým prevodom - platbou na slovenskom účet číslo: SK7009000000005131984436 (slovenský sporiteľňa)


V prípade stornovania objednávky alebo jej časti zo strany Predávajúceho (tovar je vypredaný) je uhradená kúpna cena (prípadne jej časť) odoslaná späť na číslo účtu, z ktorého bola poukázaná, spravidla do 30tich dní, ak sa nedohodnú strany inak.
 
Vaše objednávky sú po registrácii do e-shopu evidované a podľa celkového odberu za uplynulý mesiac ste vždy zaradení do jednej z kategórií:

 • B: Veľkoobchodné ceny
 • C: 5% zľava: celkový odber za predchádzajúci mesiac minimálne 700 Eur vrátane DPH a zľavy
 • D: 10% zľava: celkový odber za predchádzajúci mesiac minimálne 1.000 Eur vrátane DPH a zľavy
 • E: 15% zľava: celkový odber za predchádzajúci mesiac minimálne 2.000 Eur vrátane DPH a zľavy

 

 • Ak chcete zakúpiť tovar bez DPH, napíšte túto informáciu do správy zákazníka v prvom kroku nákupného košíka tohto e-shopu a ak volíte možnosť platby prevodom, počkajte na e-mail info@bezvapleteni.cz, ktorého prílohou bude PDF faktúra na sumu bez DPH

 

5. Dodacie podmienky

 • Možnosti dodacích podmienok:
 • Osobný odber - v našej prevádzke viď. sekcia Kontakty
 • Expresná služba - zásielková služba PPL www.ppl.cz

 
Dodacia lehota pri tovare skladom je po odoslaní objednávky do 72 hodín. Dodacia lehota pri tovare, ktorý nie je skladom, sa stanoví na základe dohody s Predávajúcim. Tovar je dodávaný s daňovým dokladom a je poistené.
 
 

6. Reklamačný poriadok

Záruka na všetok tovar je 24 mesiacov. Záruka sa vzťahuje výhradne na výrobné chyby. Na chyby spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, praním či bežným opotrebovaním alebo mechanickým poškodením sa záruka nevzťahuje. Kupujúci je povinný vykonať po obdržaní zásielky kontrolu tovaru. V prípade, že kupujúci zistí vadu na tovare, je povinný písomne ​​na adresu predávajúceho túto skutočnosť oznámiť. Toto oznámenie je možné urobiť písomne ​​prostredníctvom e-mailu na adrese info@bezvapleteni.cz alebo doporučeným písomným podaním prostredníctvom Slovenskej pošty alebo inej prepravnej spoločnosti. Oznámenie treba urobiť okamžite po prevzatí tovaru, neurobí ak sa tak, tovar sa považuje za nevädnú, bezchybné a kompletné, teda platí domnienka, že tovar bol odovzdaný v poriadku.

Pre uplatnenie reklamácie a výmenu tovaru je potrebné:

 •    presný popis vady
 •    doložiť doklad o nákupe tovaru
 •    tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebenia a musí byť kompletný, nepoužitý, v originálnom obale so všetkými etiketami od výrobcu
 •    presný opis požiadavke na výmenu
 •    nepoškodený tovar je nutné doručiť na adresu: Axland.cz s.r.o., Poděbradova 1442/109, 702 00, Ostrava
 •    zásielky zaslané na dobierku nebudú akceptované
 •    náklady na výmenu tovaru nesie v plnej výške kupujúciReklamácia musí byť vybavená bez zbytočného odkladu v lehote stanovenej zákonom, tj. Do 30 dní od prevzatia zásielky, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom písomne ​​obojstranne nedohodne na dlhšej lehote. Ak je výrobok reklamovaný po uplynutí záručnej doby alebo ak bola vada spôsobená zákazníkom, prípadne bola vada spôsobená vplyvmi, ktoré nespadajú do záručných podmienok výrobcu produktu a platia na území Slovenskej republiky. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianskeho zákonníka, zákazník je povinný sa s ním zoznámiť a nákupom tovaru s ním súhlasí a zaväzuje sa ním riadiť. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia.
 

7. Výmena tovaru

Tovar nesmie javiť známky akéhokoľvek opotrebenia a musí byť zaslaný so všetkými etiketami (prípadne originálnom obale) spolu s kópiou dokladu o kúpe tovaru v obchode www.bezvapletenie.sk. Výmenu je možné uskutočniť najneskôr do 14-tich dní po obdržaní tovaru kupujúcim. Náklady na doručenie vráteného tovaru nesie kupujúci. Tovar je samozrejme možné vymeniť aj za iný model, prípadný cenový rozdiel vyriešime individuálne telefonicky alebo e-mailom.
 

8. Odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo podľa § 53 ods. 6 Občianskeho zákonníka v platnom znení právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Ak sa tak rozhodne, musí nepoškodený tovar, bez známok užívania alebo opotrebovania, v pôvodnom obale poslať späť, v uvedenej lehote na adresu "kontakty" (určujúci je dátum prevzatia tovaru Kupujúcim a dátum odoslania Predávajúcemu späť). Predávajúci vráti späť zákazníkovi cenu tovaru bez poplatkov, ktoré boli pri dodaní tovaru zákazníkovi účtované, a to do 30tich dní vopred dohodnutým spôsobom. V prípade že tovar, ktorý bol Kupujúcim v zákonnej lehote vrátený Predávajúcemu, vykazuje známky opotrebenia, používania alebo poškodenia, je predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu primeranú časť z pôvodnej kúpnej ceny. Predávajúci si uspokojí svoje nároky zo sumy, ktorá bude Kupujúcemu vrátená, a to jednostranným započítaním. Predávajúci má právo jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku, a to z technických, organizačných, obchodných alebo iných dôvodov, keď predávajúci z dôvodov technickej závady či iných vplyvov nebude môcť po určitú dobu prevádzkovať e-obchod či splniť riadne splnenie záväzku plynúceho z uzatvorenej kúpnej zmluvy, teda splniť dodania objednaného tovaru, za dohodnutú cenu. Prejav tejto vôle je povinný urobiť písomne ​​formou elektronickej pošty a inými prostriedkami komunikácie na diaľku.
 
 

9. Ochrana osobných dát

Všetky informácie o kupujúcom budú uchované v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov, v jeho platnom znení. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so spracovaním jeho osobných údajov až do jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním. Všetky údaje získané od kupujúcich slúžia výhradne pre vnútorné využitie predávajúceho a nie sú poskytované tretím osobám, mimo kuriérnej služby PPL, ktoré sú osobné údaje kupujúceho poskytované iba v rozsahu potrebnom k ​​dodaniu objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté v registračnom formulári, slúžia výhradne k sprostredkovanie obchodu medzi kupujúcim a predávajúcim. Týmto sa predávajúci zaväzuje, že tieto dáta nebudú žiadnym spôsobom zneužité alebo poskytnuté tretej osobe Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Kupujúci má právo písomne, emailom alebo telefonicky vyjadriť nesúhlas s evidenciou osobných údajov. V tom prípade predávajúci odstráni tieto údaje v nevyhnutnom rozsahu zo svojej databázy.
 

10. Záverečné ustanovenia

Spotrebiteľská zmluva je záväzná pre obe zmluvné strany potvrdením objednávky odoslaným formou elektronickej pošty.

 
 

11. Kontakty

Sídlo firmy:
Axland.cz s.r.o.
aleje 109/473
725 28 Ostrava - Hošťálkovice
IČO: 29444519
DIČ: CZ29444519
 

Sklad, Prevádzkareň firmy:
Axland.cz s.r.o.
Poděbradova 1442/109,
702 00, Ostrava
 
Prevádzková doba:
Pondelok až piatok: 9:00 - 12:00 (12:00 - 15:00 po predchádzajúcej dohode)


+420 702 010 909
 
Dňa: 1.8.2017, Axland.cz s.r.o.
 

telefonní číslo+420 702 010 909
emailinfo@bezvapleteni.cz